( Zadzwoń: (+48) 17 8555 300  * Napisz do nas ¸ Pon-Pt 08-14 

 

 

Promocje
Prowadnica GTV MODERN SLIDE 3D pełny wysów L-450
Prowadnica GTV MODERN SLIDE 3D pełny wysów L-450

38,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

Najniższa cena: 44,10 zł
szt.
Prowadnica GTV MODERN SLIDE 3D pełny wysów L-400
Prowadnica GTV MODERN SLIDE 3D pełny wysów L-400

37,90 zł

Cena regularna: 52,00 zł

Najniższa cena: 38,00 zł
szt.
Prowadnica MODERN SLIDE 3D Push to Open 500 25kg
Prowadnica MODERN SLIDE 3D Push to Open 500 25kg

55,86 zł

Cena regularna: 60,00 zł

Najniższa cena: 57,00 zł
szt.
Prowadnica GTV MODERN SLIDE 3D pełny wysów L-500
Prowadnica GTV MODERN SLIDE 3D pełny wysów L-500

40,00 zł

Cena regularna: 56,00 zł

Najniższa cena: 52,92 zł
szt.
Szablon wiertarski do szuflad GTV
Szablon wiertarski do szuflad GTV

180,00 zł

Cena regularna: 269,00 zł

Najniższa cena: 269,00 zł
szt.
Szuflada AXIS PRO GTV B. Wysoka H199 BIAŁA 400 D1
Szuflada AXIS PRO GTV B. Wysoka H199 BIAŁA 400 D1

106,00 zł

Cena regularna: 114,80 zł

Najniższa cena: 114,80 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego ANIKA   (dalej: „sklep”).
 2. Sklep prowadzony jest przez ANIKA , z siedzibą w Krasne 748 36-007 Krasne , zarejestrowaną  pod numerem  NIP 8133199045 oraz REGON 386844049.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.anika-akcesoria.pl
 4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez sklep i klienta.

§ 2. Rejestracja

 1. W celu dokonania zakupów w sklepie klient musi dokonać rejestracji  lub dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu.
 3. Podczas rejestracji klient podaje swoje dane osobowe oraz adres dostawy.
 4. Sklep gwarantuje poufność danych osobowych przekazywanych przez klienta podczas rejestracji.
 5. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu ANIKA  

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu.
 2. Kupujący składając zamówienie oświadcza tym samym, że wie że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest na adres e-mail podany przez klienta.
 4.  Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep ANIKA  skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

§ 4. Płatności

 1. Ceny towarów podane w sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pośrednictwem:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  6. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez klienta dane niezbędne do realizacji przelewu.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 5. Dostępne kartach płatniczych, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 5. Dostawa

 1. Koszt dostawy ponosi klient i jest ona ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przyczynami leżącymi poza jego kontrolą.

§ 6. Reklamacje

 1. W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru lub usługi z umową  zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w szczególności  w art. 43a i następnych.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym.
 3. Reklamacja powinna być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu lub poprzez kontakt e-mailowy podany na stronie sklepu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane klienta, numer zamówienia oraz opis wady produktu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca dokona wymiany produktu na nowy lub dokona naprawy produktu.
 7. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy produktu, sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt.
 8. Koszt zwrotu reklamowanego produktu pokrywa sprzedawca.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń transportowych należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 10. Reklamacje dotyczące wad produktów powstałych z winy klienta nie będą rozpatrywane
 11. Reklamacje dotyczące produktów objętych gwarancją powinny być składane bezpośrednio do producenta zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
 12. Składając reklamację, klient akceptuje regulamin reklamacji sklepu internetowego.
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania pierwszej sztuki zamawianego przez klienta towaru.
 2. W celu odstąpienia od Umowy należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ANIKA 36-007 Krasne, Krasne 748. Odstępując od umowy, Konsument może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep ANIKA  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Konsument.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Sklep ANIKA  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Konsumenta, z zastrzeżeniem że Sklep ANIKA  zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w innej formie zaakceptowanej przez Konsumenta, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep ANIKA może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Konsumenta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego odesłania.
 6. Po otrzymaniu przez Sklep ANIKA  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep ANIKA  niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:
 1. a)  przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 1. Postanowienia rozdziału stosuje się odpowiednio także do Klienta będącego osobą fizyczną, który zawarł z ANIKA  umowę bezpośrednio związaną z swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Pozasądowe rozpatrywanie sporów konsumenckich

 1. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sklep ANIKA   przetwarza informacje dotyczących Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2.  Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są przez Sklep ANIKA  , do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez Sklep ANIKA  .
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych Sklepu ANIKA  .
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przedstawionych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, pod adresem: Polityka prywatności - ANIKA Akcesoria Meblowe (anika-akcesoria.pl)

§10. Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem BELMEB, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.

 

Dlaczego MY ?

Tkaniny wysokiej jakości - nasze Tkaniny Samochodowe pochodzą z wyselekcjonowanych fabryk znajdujących się w Unii Europejskiej.

Możliwość sprawdzania - u nas zamówisz próbnik z materiałami aby jak najlepiej dopasować materiał do Twoich potrzeb.

Szeroki Wybór tkanin samochodowych - kolory do większości produkowanych samochodów.

Odbiór osobisty lub wysyłka kurierem - w Polsce i za granicę. 

Fachowa pomoc i obsługa - zadzwoń lub napisz a my doradzimy ci i przeprowadzimy przez szybki i łatwy proces sprzedaży

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl